1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

3. Willa Siumno uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.

5. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku ustalanego przez recepcjoniste . Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

6. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem.

7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.

9. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.

11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.

 

16. W obiekcie obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie domowe.


17. Willa Siumno świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich u właścicieli, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.


18. Willa Siumno ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. prawną pod względem technicznym usługę.


19. Willa Siumno nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji lub u właścicieli.


20.Parking przy Willi jest niestrzeżony i wolny od opłat.
Willa Siumno nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innych rzeczy należącego do Gościa Hotelu.

21. W obiekcie zabronione jest:
wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
zabieranie ręczników pokojowych na Termy
zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi
wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.


24. Wpłata zadatku za pobyt oznacza akceptacje całego regulaminu.

07 1050 1474 1000 0090 9331 0069
ING Bank Śląski S.A.
Nazwa i adres:
BARTŁOMIEJ GAŁ FIRMA SIUMNO
ŚRODKOWA 8
34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA